Om Holstenshuus

 

 

Fakta

Holstenshuus gods er beliggende i det smukke kuperede landskab nordøst for Faaborg. Godset er på ca. 850 ha og har dertil en række beboelseshuse og erhvervsbygninger, der alle udlejes.

 

Arealerne plejes og dyrkes med respekt for de store kultur- og naturværdier, som forefindes på ejendommen. Værdier som gør Holstenshuus til et yndet udflugtmål for familieture, sport- og fritidsaktiviteter samt virksomheder, der ønsker en særlig oplevelse.

 

Vi lægger vægt på, at være en virksomhed i takt med tiden der samtidig har en dyb forankring i historien. Dette gælder både i forhold til medarbejdere og omverdenen.

 

For at nå vores mål, er vi 7 personer (inklusiv ejer), som er beskæftiget med skovarbejde, bygningsvedligehold samt administration. Dertil kommer en række sæsonmedarbejdere i forbindelse med produktionen af pyntegrønt og juletræer.

 

Holstenshuus ejes og beboes af Ditlev Berner, der er 9. generation af familien Holsten / Berner på stedet. Ditlev Berner, der er uddannet Cand.Merc.jur, overtog fra 1990 til 2000 godset fra sin far Gustav Berner, som er forstkandidat og har drevet godset siden 1962.

 

Holstenshuus’ historie

Holstenshuus nævnes første gang i 1314 under navnet Findstrupgaard. Godset er udsprunget af den nu forsvunde landsby Findstrup, hvoraf kun et par huse samt Fyns eneste kirkeruin er tilbage.

 

I 1579 blev det formodentlig første slot opført af Knud Venstreman på det sted, hvor det nuværende ligger. Denne bygning var i bindingsværk og 2 eller 3 fløjet med rødt tegltag. I 1644 opførte en ny ejer - Jørgen Schult - en grundmuret nordfløj som sammen med bindingsværksfløjene fra 1579 mod vest og syd udgjorde borggårdsanlægget indtil 1860'erne. 

 

Findstrupgaard blev i 1707 solgt af Jørgen Schult's svigerdatter til Christian og Godske Ditlev Holsten. Da Christian Holsten 3 år senere døde i den store nordiske krig, overtog Godske Ditlev hele godset og oprettede stamhuset Holstenshuus. Den næste generation - Adam Christopher Holsten - fik i 1778 Holstenshuus ophøjet til et baroni, der også omfattede godset Langesø ved Odense, som havde været i familiens eje siden 1681. Fra 1828 til 1928 var Nakkebølle gods også en del af baroniet.

 

I 1863-68 blev slottet og avlsbygningerne moderniseret og kraftigt ombygget under ledelse af Arkitekt Vilh. Haugsted. Ved ombygningen nedreves de 2 bindingsværksfløje, der var meget faldefærdige, mens den grundmurede nordfløj blev bevaret og tilføjet to mindre kamtakkede fløje mod øst og vest. Derved åbnedes bygningen mod syd i stedet for som tidligere mod øst. Allerede i 1889 blev slottets udseende ændret igen, hvorved det kom til at ligne det nuværende. I julen 1908 hærgedes bygningen af en kraftig brand, der kun efterlod de tykke ydermure og kældererne fra 1644 intakte. Takket være en stor indsats ledet af arkitekt Wilhelm Petersen, blev slottet genopført 1909-10 i en meget høj kvalitet og med flere "moderne" installationer, såsom centralvarme og elektricitet i hele bygningen.

 

Parken omkring slottet er baseret på et rokokoanlæg fra 1753 tegnet af G.D.Tschierske, der også har udformet hovedbygningerne på Langesø, Lundsgaard, Juelsberg samt pavillionen på Valdemars Slot. Anlægget er siden blevet ændret og udvidet i landskabelig stil. Men stadig er store dele af parken præget af rokokoanlæggets lige alleer og akser.

 

 

 

 

Holstenshuus Gods • Slotsalleen 9 • 5600 Faaborg • Tlf.: 62 61 03 11 • Email: