Natur og turisme

 

Det kurperde landskab og den mangeårige dyrkning af jorden medfører en lang række muligheder for gode oplevelser omkring Holstenshuus.

 

Parken

Holstenshuus' park er anlagt som rokokohave i 1753 af den nuværende ejers 4 x tipoldefar Adam Christoffer Holsten. Det var arkitekten G.D.Tschierske, der tegnede anlægget, som i høj grad udnytter det kuperde landskab til at danne forskellige rum i haven.

 

I årene 2008-2010 er parken blevet renoveret med økonomisk støtte fra Fonden Realdania. Renoveringen blev ledet af arkitekt Jens Hendeliowitz, der har taget udgangspunkt i at skabe en større harmoni mellem havens grundstruktur fra 1750 og de efterfølgende ændringer hen i mod en landskabshave. Mere information kan ses på www.herregaardshaver.dk 

 

Parken er åben for offentligheden som en privat have i dagstimerne mod betaling.

 

For 20 kr kan der også købes en folder om slottet og parkens historie. 

 

Entrepriser:

Dagsbillet for personer over 17 år :  20 kr per person

Årskort for personer over 17 år :      50 kr per person

 

Vi tilbyder endvidere rundvisninger i parken

Guidede ture bestilles ved henvendelse til godskontoret på 62610311, via mail eller ved henvendelse til Faaborg Turistkontor. Prisen er 90 kr per person dog minimum 1.500kr. For grupper over 25 personer kan aftales fast pris.

 

Firmaarrangementer

Vi kan tilbyde jeres virksomhed en speciel oplevelse i smukke omgivelser, der både giver inspiration og ro.

Holstenshuus har et tæt samarbejde med flere firmaer, der arrangerer teambuilding, events, kurser mv. Kontakt os og vi hjælper jer med den optimale løsning.

 

Skovbørnehaver

Naturen giver børnene de bedste udfoldelsesmuligheder. Holstenshuus har indgået aftale med 2 børnehaver i området om brug af arealer til skovgrupper.

For såvel børn, ejer, beboere og gæster i området er dette med til at berige hverdagen i naturen.

 

Anmeldelse af større arrangementer

Alle er velkommen til at færdes i skovene efter reglerne i naturbeskyttelsesloven. Se evt. mere herom på www.skovforeningen.dk

Større grupper bedes kontakte godskontoret forud for brug af området således, at det ikke opstår konflikter mellem forskellige brugergrupper.

 

Oplever du / I som skovgæster noget unormalt i skoven, modtager vi gerne henvendelse herom.

 

 

 

 

Holstenshuus Gods • Slotsallen 9 • 5600 Faaborg • Tlf.: 62 61 03 11 • Email: